Kontakt

Elena Martinková

Centrum voľného času ABC, ul. Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica, SR

email: elllapb@gmail.com, elenapb@zoznam.sk, , martinkova@cvcpb.sk,

tel. +421 903471398,

     +421/042/4260551