Súťažný rok 2012

03.09.2012 18:40

Majstrovstvá SR Sabinov: 9 medailí

Deti: Sólo deti baton : Terezka Rybáriková : 4. miesto

         Sólo deti pompom : Barbarka Betinská : 2. miesto

         Trio deti : Betka Janíková, Silvinka Slebodníková, Vaneska Tomanová : 2.miesto

Kadetky : skupina : II. Vicemajster SR

Juniorky : Duo pompom : Nika Malíková, Zuzka Kardošová : II. Vicemajster SR

               Mini pompom : 4. miesto

Senior : Sólo pompom Romana Miklošová : 1.Vicemajster SR

            Trio : K.Péliová, K.Michaldová, B.Budajová : Majster SR

            Skupina senior : 1.Vicemajster SR

            Mini pompom: 2.Vicemajster SR

 

Majstrovstvá Európy 2012 - Opole

Účasť súboru bola podporená Mestom Považská Bystrica

Kadetky - skupina : 8. miesto

Juniorky - skupina : 5. miesto

Seniorky - skupina : 5.miesto

Duo Junior : 1. Vicemajster Európy

Sólo senior - Romana Miklošová- 2. Vicemajster Európy